Spółka ORIKOP-BIS  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 

W dniu 31.03.2009 roku zarejestrowana została w Sądzi Rejonowym w Kielcach, X Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326614, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, w całości wpłaconym.

Główny Urząd Statystyczny nadał numer REGON 0000326614, Urząd Skarbowy w ii Gdyni nadał numer NIP 9591190697.

 

Spółka prowadzi działalność na terenie całego Kraju jak i poza granicami kraju obecnie pod adresem, Kielce ul. Gagarina 6/24,      25-031 Kielce.