Spółka OLOGROUP  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana została  Aktem Notarialnym w Państwowym Biurze Notarialnym w Gdańsku w dniu 16.09.1988 rok, zarejestrowana  została w Sądzie Rejonowym w Gdańsku  XII Wydziale Gospodarczym pod numerem RHB 1752.

 

W dniu 02.12.2015 roku zarejestrowana została w Sądzi Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589591, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, w całości wpłaconym.

Główny Urząd Statystyczny nadał numer REGON 001345858, Urząd Skarbowy w ii Gdyni nadał numer NIP 5860102955.

 

Spółka prowadzi działalność na terenie całego Kraju jak i poza granicami kraju obecnie pod adresem, Gdynia ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, oraz w Filii w Kielcach, OLOGROUP Sp. z o.o. Filia Kielce, ul. Mielczarskiego 47 lok.5, 25-709 Kielce.