W kooperacji z naszymi partnerami świadczymy kompleksowe usługi budowlane:

Oferujemy:

  • doradztwo lub zastępstwo inwestora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) w procesie inwestycyjnym od uzyskania pozwolenia na budowę po pozwolenie na użytkowanie;
  • projektowanie obiektów kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi, parkingi, przyłącza, itp.); prace ziemne, wyburzeniowe i remontowe, modernizacje obiektów budowlanych i infrastruktury towarzyszącej;
  • dostawa i montaż kompletnych obiektów wielkopowierzchniowych: hal sprzedażowych, magazynowych i produkcyjnych w metodzie tradycyjnej murowanej, stalowej z lekką obudową płytową, a także metodą hybrydową: konstrukcja żelbetowa (w tym także prefabrykowana) z elementami stalowymi i lekką obudową;
  • kompleksowe wykonawstwo obiektów handlowych: sklepów, marketów i hipermarketów oraz reprezentacyjnych galerii handlowych wraz z pełnym wyposażeniem i instalacjami wewnętrznymi;
  • wykonywanie prac murarskich i żelbetowych metodą tradycyjną, posadzek przemysłowych w tym także na parkingach wielopoziomowych, montaż konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
  • montaż lekkiej obudowy hal i obiektów z płyt warstwowych;
  • wykonywanie pokryć dachowych, instalacji wewnętrznych i przyłączy do obiektów;
  • wykonywanie dróg, parkingów, chodników, rond i przejazdów z każdego rodzaju nawierzchni wraz z elementami towarzyszącymi: przystanki, zajezdnie, znaki drogowe, elementy małej architektury;
  • zagospodarowanie terenów zielonych wokół inwestycji;
  • usługi transportowe, wynajem sprzętu budowlanego, itp.