OLOGROUP  Sp. z o.o.
Siedziba firmy : 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
NIP: 5860102955
REGON:  001345853

wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589591,  z kapitałem zakładowym  50.000,00 zł w całości wpłaconym,

Adres do korespondencji:
OLOGROUP Sp. z o.o.
Filia Kielce
25-709 Kielce
ul. Romualda Mielczarskiego 47/5

tel.: +48 793 898 587
email: kontakt@ologroup.pl

 

Zarząd Spółki
tel.+48 728 273 736
email: zarzadologroup@gmail.com

Biuro handlowe:
tel.+48 575 455 055,
email: biuroologroup@gmail.com

Dział zamówień:
email: ologroupgd@gmail.com